Uncategorized

Loa hàng hải

LOA HÀNG HẢI lý tưởng cho các môi trường thương mại có khả năng bị ẩm và tiếp xúc với các yếu tố bên ngoài như trên các thuyền, du thuyền và hồ bơi. Tất cả chúng đều mang xếp hạng IP, giải pháp tối ưu nhất là hầu hết ứng dụng mô hình là sử dụng loa thụ động và yêu cầu thêm một Amply bên ngoài để cung cấp năng lượng cho chúng.

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ 5S xin giới thiệu vài mẫu loa cho khách hàng tham khảo:

Trả lời